Gasunie, Groningen

Nederlandse aardgas distributeur

Asset Management: Pijpleiding Corrosie  en Integriteit.

 

In nauwe samenwerking met de voor Pijpleidingcorrosie verantwoordelijke afdelingen heeft S&S Systems een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van moderne web-based oplossingen, die gegevensverlies zouden moeten voorkomen, evenals het dubbel uitvoeren van activiteiten bij het uitgraven van gecorrodeerde pijpleidingen. Een compleet nieuwe structuur van gegevensopslag werd geïntroduceerd.


StabiAlert, Groningen

Structural Health Monitoring.

 

Het StabiAlert-systeem registreert 100 keer per seconde tot op een 25-duizendste graad nauwkeurig verzakking, vervorming, hoekverandering en trilling van alle denkbare objecten. Het systeem kan ook bodemdaling en -stijging in kaart brengen. Deze sensoren voldoen aan de SBR 2010 richtlijnen. Hiermee is het een schaderegistratie-sensor en volwaardige trillingsmeter in één.

De verzamelde data wordt via internet naar een database verstuurd en de historie van alle bewegingen wordt vastgelegd. De door S&S Systems ontwikkelde software maakt het mogelijk dat de klant, waar ook ter wereld, via internet real-time kan meekijken naar de status van een object. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot mail- of sms-alarmering. Hiermee worden ongewone situaties en incidenten binnen vijftien seconden na een event doorgegeven aan de klant.


Prysmian Groep, Nederland

ANDON LEAN-procesbewaking / TROY SAP/MES Middleware-verbindingslaag.

 

Prysmian gebruikt een geavanceerd ANDON digitaal signaleringsbord van S&S Systems om behulpzaam te zijn in hun LEAN-optimaliseringen. Daardoor is het nu mogelijk om snel en bedrijfsbreed de status van de fabriek te presenteren, met name stagnaties in bottlenecks. Dit maakt het dat iedereen de focus houdt op de werkelijk belangrijke zaken: het verzekeren dat de productie in de bottlenecks op maximale snelheid is.

Prysmian heeft in al zijn Nederlandse vestigingen een ter plekke gemaakt MES. Communicatie met SAP vindt plaats via het geavanceeerde S&S TROY SAP middleware. Door gebruik te maken van speciale RFC's en BAPI's om informatie te krijgen en te versturen van/naar SAP, kan SAP ook data verzoeken van TROY. Geavanceerde planning met multi-level batch-processing houden de MES-/SCADA-systemen up-to-date. Belangrijke wijzigingen in SAP worden door SAP meteen doorgegeven aan TROY. Afhankelijk van de informatie vanuit SAP, kan TROY diverse acties op MES-/SCADA-level initiëren.


Stago, Hoorn

O.E.E. / N.E.E. consultancy en implementatie

Stago Hoorn is een producent van kabelgoot-systemen.

 

Door het real-time bewaken van de prestaties van het uitgebreide machinepark door middel van een gestandaardiseerde Overall Equipment Efficiency-index kan Stago de bottlenecks in de productie duidelijk en snel identificeren en de bezettingsgraad van de machines beter plannen. Zo kan Stago de productie-output vergroten en de kwaliteit verhogen. 


Nedmag Industries, Veendam

Voorbereidingswerkzaamheden voor reductie van productieverstoringen. Belastingtesten van de CPU en LAN onder OPC.

 

Nedmag Industries is een toonaangevende producent van Magnesium Oxide, - Chloride, - Hydroxide en Calcium Chloride. Producten welke worden gebruikt in de cement- en staalindustrie, textielverwerking, katalysatorvervaardiging en andere industrieën.

Voor dit bedrijf bedachten we het concept van de TagToolBox. Een web-gebaseerde add-on voor het S&S MIS om downtime dynamisch vast te leggen.

Om te kijken of het TagToolBox-concept in de praktijk kan functioneren, hebben we belastingtesten gedaan op de SCADA-server en de belastingtoename van de CPU en het netwerk gemeten, terwijl we honderden metingen per seconde opvragen via een OPC-verbinding.


KBM Master Alloys, Delfzijl

Industrieel Data Acquisitie Systeem "Sense".

 

Op basis van een RS-485-bus is in de productiehallen een data-collectiebus en database ontworpen, gemaakt en geïnstalleerd. Het enige non-glassfibre systeem dat extreme verstoringen door elektromagnetische inductie (EMI) kan verwerken. Audio-visuele waarschuwingen voor afwijkingen in het systeem (Opmerking operator: "Ik voel me net captain Kirk"), web-based weergaveprogramma van de signalen, grafische ijking- en configuratiemogelijkheden, dynamische signaalconditionering, web-based clients geven real-time de situatie op verschillende werkplekken weer en ombouwen van het Token-Ring-netwerk naar Ethernet.


Wet & Pure Technology BV, Drachten

WebSCADA procesbeheersing.

 

Volledige internetprocesbeheersing via een GSM-netwerk van mobiele waterzuiveringen (FlockPure©) wereldwijd. Processturing op industriële PC's en JAVA-technologie op een SuSe LINUX-platform. Combinatie van processervers met historyservers en een gateway van het vaste net naar het mobiele net. Visuele controle van de waterzuiveringen door middel van kleine webcams.