S&S Systems B.V. AVG

 

We verzamelen namen, functies, telefoonnummers en e-mailadressen van onze klanten en zakelijke relaties voor het onderhouden van contact en het mogelijk maken van ons werk. Deze gegevens worden ook gebruikt voor onze nieuwsbrief.

 

Deze gegevens worden onder geen enkel beding verhandeld. Tevens doen we alles bij machte om ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te verhinderen.

 

In geval van terminatie van S&S Systems B.V. kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan de wettige opvolger.

 

Voor specifieke producten en diensten waarvan wij gebruik maken of welke wij leveren verwijzen wij naar de betreffende specifieke AVG-voorwaarden.